وبلاگ

زمین شناسی

علوم زمین  به همه دانش هایی که به سیاره زمین مربوط می شوند، گفته می شود. دانش هایی که به شناخت زمین  کمک می کنند عبارتند از :

زمین شناسی، هواشناسی، جغرافیا، فیزیک، زیست شناسی، هندسه و ریاضی. هدف این دانش شناخت لایه های زمین، شناخت نواحی دارای پتانسیل معدنی و نفت و گاز و منابع آب و همچنینن پی بردن به گذشته زمین، دیرینه شناسی و شناخت پدیده هایی که در گذشته تاثیراتی در زمین گذاشته اند می باشد. سرگذشت تاریخی زمین و تکامل موجودات بویژه انسان و تغییرات قاره ها، اقیانوس ها، کوه ها و موجودات و نحوه پیدایش زمین از موضوعات اصلی هستند که در زمین شناسی بررسی می شود.

بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × چهار =