معدن

معدن کاری یا برداشت کانی‌ها به عمل استخراج کانی‌های ارزشمند از زمین و معمولاً از معادن گفته می‌شود. موادی که از این کانسارها به‌دست می...

ادامه مطالعه