نمایش یک نتیجه

دوربین تصویربرداری میکروسکوپی تروکروم متریک Truechrome Metric

سیستم مانیتورینگ تروکروم  Truechrome Metric مناسب برای  تصویربرداری، عکسبرداری، فیلم برداری، ویرایش تصویر شمارش، محاسبات خاص و ذخیره سازی می