نمایش یک نتیجه

پودرکاربراندوم یاسنبادهSiC

پودرکاربراندوم، SIC یا سیلیسیوم کارباید یا پودرسنباده، نوعی پودرساینده با فرمول شیمیایی SiC می باشد، که سختی بالایی داشته و