نمایش یک نتیجه

چینی بدون لعاب

چینی بدون لعاب, یک قطعه چینی بدون لعاب مرغوب با سطحی صاف می باشد که برای تعیین رنگ خاکه کانی