نمایش دادن همه 2 نتیجه

چینی بدون لعاب

چینی بدون لعاب, یک قطعه چینی بدون لعاب مرغوب با سطحی صاف می باشد که برای تعیین رنگ خاکه کانی

لوپ

لوپ یا ذره بین عدسی با قدرت بزرگنمایی متفاوت (10X،20X،30X،40X) است. از لوپ برای بزرگ نمایی و درشت تر مشاهده