نمایش یک نتیجه

لوپ30X

لوپ یا ذره بین  عدسی با بزرگنمایی مشخص و قطرعدسی های متنوع است که برای درشت نمایی اجسام، سنگ، کانی،