نمایش دادن همه 2 نتیجه

اسپکتروسکوپ

  • با استفاده از اسپکتروسکوپ بوسیله طول موج می توان سنگ های طبیعی را از نمونه های مصنوعی تشخیص داد..

لوپ

لوپ یا ذره بین عدسی با قدرت بزرگنمایی متفاوت (10X،20X،30X،40X) است. از لوپ برای بزرگ نمایی و درشت تر مشاهده