نمایش دادن همه 2 نتیجه

اسپکتروسکوپ

  • با استفاده از اسپکتروسکوپ بوسیله طول موج می توان سنگ های طبیعی را از نمونه های مصنوعی تشخیص داد..

چلسی فیلتر

چلسی فیلتر هر گوهر رنگی، طول موج های خاصی از نور سفید را جذب می کند. رنگ یک گوهر در