نمایش یک نتیجه

صندلی تابوره آزمایشگاهی

صندلی تابوره آزمایشگاهی صندلی تابوره، یک نوع صندلی چرخ دار یا بدون چرخ  مخصوص استفاده در آزمایشگاه ها می باشد.