نمایش دادن همه 2 نتیجه

دوربین تصویربرداری میکروسکوپی ترو کروم TrueChrome 4K Pro

سیستم مانیتورینگ تروکروم  Truechrome 4 K Pro یکی از بهترین سیستم های تصویر برداری برای عکسبرداری، فیلم برداری، ویرایش تصویر

دوربین تصویربرداری میکروسکوپی تروکروم متریک Truechrome Metric

سیستم مانیتورینگ تروکروم  Truechrome Metric مناسب برای  تصویربرداری، عکسبرداری، فیلم برداری، ویرایش تصویر شمارش، محاسبات خاص و ذخیره سازی می