نمایش یک نتیجه

جعبه لام چوبی

جعبه لام چوبی جعبه لام100عددی چوبی یا جعبه جای لام چوبی برای نگهداری لام های پاتولوژی،بیولوژی،ژئولوژی، متالوگرافی، رنگ آمیزی شده