نمایش یک نتیجه

استریوسکوپ

استریوسکوپ stereoscope استریوسکوپ یا برجسته‌بین، دستگاهی است که با استفاده از آن می‌توان تصاویری که چشم چپ و چشم راست