نمایش دادن همه 6 نتیجه

جعبه لام 25عددی

  • جعبه نگهداری لام یا رک آرشیو، جعبه ای معمولاٌ مستطیل شکل ازجنس پلاستیک یا چوب است که برای نگهداری لام های میکروسکوپی یا همان اسلایدهای تخصصی بیولوژی، پاتولوژی، ژئولوژی و دربرخی موارد نگهداری سایر نمونه ها یا لوازم استفاده می­ شود.

جعبه لام چوبی

جعبه لام چوبی جعبه لام100عددی چوبی یا جعبه جای لام چوبی برای نگهداری لام های پاتولوژی،بیولوژی،ژئولوژی، متالوگرافی، رنگ آمیزی شده

جعبه لام100عددی

  • جعبه نگهداری لام یا رک آرشیو، جعبه ای معمولاٌ مستطیل شکل ازجنس پلاستیک یا چوب است که برای نگهداری لام های میکروسکوپی یا همان اسلایدهای تخصصی بیولوژی، پاتولوژی، ژئولوژی و دربرخی موارد نگهداری سایر نمونه ها یا لوازم استفاده می­شود.

جعبه لام50عددی

  • جعبه نگهداری لام یا رک آرشیو، جعبه ای معمولاٌ مستطیل شکل ازجنس پلاستیک یا چوب است که برای نگهداری لام های میکروسکوپی یا همان اسلایدهای تخصصی بیولوژی، پاتولوژی، ژئولوژی و دربرخی موارد نگهداری سایر نمونه ها یا لوازم استفاده می­شود.

فایل بایگانی لام10000عددی

فایل بایگانی لام 10000 عددی فــایل بایگانی لام برای بایگانی لام های پاتولوژی و بیــولوژی درحجــم بالا به کار مـــی