لوازم و تجهیزات جواهر شناسی

پلاریسکوپ، یک ابزار جواهر شناسی است که بواسطه نور پلاریزه علامت نوری هرسنگ را مشخص می کند.

با استفاده از اسپکتروسکوپ بوسیله طول موج میتوانسنگ های طبیعی را از نمونه های مصنوعی تشخیص داد.

از تستردرجه بندی الماس،مستراستون,به منظورتعیین کیفیت ودسته بندی الماس براساس میزان پاکی ورنگ آن استفاده می شود.

ترازو دیجیتال آزمایشگاه گوهرشناسی،ترازوی دیجیتال باحساسیت ودقت بسیار بالاست. از این ترازو برای

توزین وتعیین وزن مخصوص سنگ بوسیله کیت مخصوص تعیین وزن مخصوص استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.