سیماب توس Simab toos co
عکسبرداری وفیلمبرداری میکروسکوپی
عکسبرداری وفیلمبرداری میکروسکوپی با قابلیت اندازه گیری
جعبه لام
جعبه لام پلاستیکی، چــوبی انـواع فولدرلام
تجهیزات تخصصی
GPS،دوربین نقشه برداری،کمپاس، چکش استوینگ